ΠΟΛΕΜΟΣ -ΕΙΡΗΝΗ

Ποια η βιβλική διδασκαλία για τους πολέμους και την στάση των χριστιανών;