ΑΡΠΑΓΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η αλήθεια για την αρπαγή της εκκλησίας και την Β Παρουσία.