ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ;

Έχουν τα θαύματα λογική βάση ή μήπως αποτελούν ξεπερασμένες δοξασίες μιας προεπιστημονικής εποχής; Αν το σύμπαν στο οποίο ζούμε είναι δημιουργία του Θεού, τότε τα θαύματα είναι πιθανά. Αν υπάρχει ένας Θεός που μπορεί να δράσει στον κόσμο που δημιούργησε, τότε τα θαύματα αποτελούν ένα λογικό επακόλουθο. Ο λόγος για τον οποίο τα θαύματα αποτελούν ένα σκάνδαλο στη σκέψη του σύγχρονου ανθρώπου, οφείλεται ως επί το πλείστον στον τρόπο σκέψης που μας κληρονόμησε ο Διαφωτισμός με την έμφαση που αυτός έδωσε στο λογικό του ανθρώπου, ως τον μοναδικό γνώμονα για την αλήθεια. Οι βασικές αντιρρήσεις στα θαύματα προέρχονται από τα γραπτά του περίφημου David Hume, ενός από τους κυριότερους υποστηρικτές του εμπειρισμού. Την πρώτη του αντίρρηση ο Hume, την βάσισε στον χαρακτήρα του φυσικού νόμου. Σύμφωνα με τον Χιούμ οι νόμοι της φύσεως βασίζονται στον πιο υψηλό βαθμό πιθανότητας. Αν ένα γεγονός δηλαδή, συμβεί μέσα στον φυσικό κόσμο ξανά και ξανά χωρίς καμιά εξαίρεση, τότε έχουμε ένα είδος πρακτικής βεβαιότητας σε σχέση με αυτό. Ένα είδος απόδειξης κατά τον Χιούμ. Το επιχείρημά του ενάντια στα θαύματα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

α) Ένα θαύμα συνιστά εξ’ ορισμού μια παραβίαση των νόμων της φύσης.

β) Οι νόμοι της φύσεως στηρίζονται στον πιο υψηλό βαθμό πιθανότητας να συμβούν.

γ) Ένα θαύμα όμως εξ’ ορισμού βασίζεται στον πιο μικρό βαθμό πιθανότητας να συμβεί.

δ) Ένας σώφρων άνθρωπος θα πρέπει πάντα να βασίζει τις πεποιθήσεις του στον πιο υψηλό βαθμό πιθανότητας (σ’ αυτό που συμβαίνει καθημερινά).

ε) Συνεπώς ένας σώφρων και λογικός άνθρωπος δεν θα πρέπει να πιστεύει στα θαύματα.

Ας εξετάσουμε αυτό το επιχείρημα πιο προσεκτικά. Η πρώτη υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί ως εξής: Αν ένα θαύμα είναι κάτι που γίνεται μέσα στα πλαίσια των φυσικών νόμων, τότε δεν θα ήταν θαύμα, αλλά απλά ένα ασυνήθιστο φυσικό γεγονός. Αν όμως τα θαύματα έχουν μια προέλευση υπερφυσική, τότε θα έπρεπε να τα δούμε απλά ως εξαιρέσεις στον φυσικό νόμο. Αν ο Χιουμ με τον όρο “παραβίαση” εννοεί μια εξαίρεση στον φυσικό νόμο, τότε δεν χρειάζεται να προβάλλει κάποιος αντίρρηση. Αν όμως εννοεί μια παραβίαση ενός νόμου εξ’ ορισμού απαραβίαστου, τότε επιχειρηματολογεί σε φαύλο κύκλο, καθορίζοντας τα θαύματα εκ των προτέρων ως αδύνατα. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε τι εννοεί ο Χιουμ, με τον όρο “νόμος της φύσεως”. Αν με τον όρο αυτό εννοεί έναν αμετάβλητο και αναγκαίο τρόπο, με τον οποίο τα πράγματα πρέπει να λειτουργούν, τότε τα θαύματα αποκλείονται εκ των προτέρων ως απίθανα. Αν όμως εννοεί τον φυσικό νόμο ως περιγραφική έννοια, σύμφωνα με την οποία τα πράγματα συνήθως συμβαίνουν, τότε ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου δεν μπορεί να αποκλείσει το θαύμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ένα ασυνήθιστο φυσικό γεγονός δεν υποκαθιστά, ούτε αναιρεί την πιθανότητα του θαύματος, επειδή μπορεί κάλλιστα να αποτελεί τον τρόπο μέσω του οποίου ο Θεός να πραγματοποιεί το θαύμα. Η επιστήμη μπορεί να είναι σε θέση να περιγράψει τη διαδικασία, αλλά να είναι τελείως ανίκανη να μας εξηγήσει τη συνολική σημασία με εντελώς φυσιοκρατικούς όρους. Ακόμη, σε ότι αφορά την δεύτερη και τρίτη παραδοχή του πιο πάνω επιχειρήματος του Χιουμ, δεν θα διαφωνήσουμε, επειδή τα φυσικά συμβάντα εξ’ ορισμού βασίζονται στην μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν, ενώ το θαύμα απλά συνιστά μια εξαίρεση στον κανόνα αυτόν. Η τέταρτη υπόθεση είναι αυτή με την οποία θα πρέπει κανείς να διαφωνήσει. Γιατί ένας σώφρων άνθρωπος θα πρέπει πάντα να βασίζει τις πεποιθήσεις του στον πιο υψηλό βαθμό πιθανότητας σε ότι αφορά συμβάντα που συνέβησαν στο παρελθόν; Ακόμη και ο Χιουμ θεώρησε πως δεν υπάρχει μια αναγκαία σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Επειδή ο ήλιος ανέτειλε πολλές φορές στο παρελθόν, αυτό δεν συνιστά απόδειξη ότι θα ανατείλει και αύριο. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει εκ του προοιμίου την πιθανότητα των θαυμάτων. Σε αντίθεση με τον Χιουμ, θα λέγαμε ότι ένας σώφρων άνθρωπος είναι αυτός που αποφασίζει και κρίνει για το αληθές ή όχι ενός θαύματος, βασιζόμενος στα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες. Όσο μεγάλες και αν είναι οι πιθανότητες απέναντι σε ένα θαύμα, είναι εντούτοις πιθανόν να συμβεί. Το επιχείρημα από την πιθανότητα το έχουν χρησιμοποιήσει και οι ίδιοι οι αθεϊστές όταν μας τονίζουν πως η ζωή είναι το αποτέλεσμα μιας τυχαίας διαδικασίας, μιας διαδικασίας, που έχει ενάντιά της, τον νόμο των πιθανοτήτων. Μια δεύτερη αντίρρηση στην πιθανότητα των θαυμάτων, έρχεται από την επιστημονική μέθοδο περιγραφής του κόσμου. Είναι ένα σύγχρονο επιχείρημα και μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως:

α) Η επιστήμη θα πρέπει να υποθέτει ότι όλα τα γεγονότα έχουν φυσικές εξηγήσεις.

β) Αν όλα τα γεγονότα εξηγούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε κανένα γεγονός δεν είναι υπερφυσικό ή δεν αποτελεί θαύμα.

γ) Συνεπώς η επιστήμη από τη φύση της αρνείται το υπερφυσικό.

Ο υλιστής υπερασπίζεται την πρώτη θέση του επιχειρήματος, τονίζοντας ότι αν ένας επιστήμονας σταματούσε να ζητά μια φυσική αιτία για ένα γεγονός, θα ισοδυναμούσε σαν να εγκαταλείπει την επιστήμη. Η επιστήμη, σύμφωνα με αυτόν, μεθοδολογικά θα πρέπει να αναζητά φυσικές εξηγήσεις, και όχι υπερφυσικές. Όσο ηχηρό κι αν φαίνεται αυτό το επιχείρημα εκ πρώτης όψεως, στη πραγματικότητα κρύβει πίσω του μια υλιστική προϋπόθεση. Βασικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι η επιστήμη φυσιοκρατική. Είναι πιο επιστημονικό να αναγνωρίζουμε τα όριά της. Η επιστημονική μεθοδολογία ως τέτοια δεν θα πρέπει να κάνει μεταφυσικούς ισχυρισμούς. Υπάρχει η πιθανότητα και δεν μπορεί να αποκλειστεί, πως τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να μην επιδέχονται μια εξ’ ολοκλήρου υλιστική ερμηνεία.

Ο επιστήμονας δεν θα πρέπει να καθορίζει τι είδους εξηγήσεις θα πρέπει να δοθούν, αλλά να αναζητά την καλύτερη δυνατή εξήγηση. Και αν αυτή είναι υπερφυσική, τότε είναι τελείως άσοφο να την απορρίπτει μόνο και μόνο επειδή είναι προκατηλλειμμένος υπερ της φυσιοκρατίας. Ουσιαστικά, η παραπάνω αντίρρηση στα θαύματα, συγχέει την επιστήμη με την φυσιοκρατία. Η επιστήμη όμως, θα πρέπει να είναι ουδέτερη, και όχι δογματική.

Επίσης, και το δεύτερο σκέλος της παραπάνω αντίρρησης είναι προβληματικό. Ένα γεγονός μπορεί να έχει και επιστημονική, αλλά και θεολογική εξήγηση ταυτόχρονα. Ακόμα και αν η επιστήμη είναι σε θέση να εξηγήσει πως συνέβει ένα γεγονός, δεν σημαίνει ότι μπορεί και να μας πει το γιατί.

Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αρνηθεί κανείς πως ο Θεός θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει φυσικές διαδικασίες για να παράγει ένα υπερφυσικό γεγονός. Είναι πολλές οι περιπτώσεις θαυμάτων που συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, όπου το φυσικό συνεργάζεται με το υπερφυσικό. Π.χ. η διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας ήταν καθαρά μια ενέργεια του Θεού. Χρησιμοποιήθηκε όμως μια φυσική αιτία, ένας ισχυρός άνεμος.

Υπάρχει δηλαδή, η πιθανότητα να δοθούν εξηγήσεις για ένα φαινόμενο σε δύο επίπεδα: στο φυσικό και στο πνευματικό. Συνεπώς, η λογική και η αληθινή επιστήμη, δεν αντιφάσκουν με τα θαύματα.

Γιώργος Μπαλαγιάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *