ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

Μια και από την Καινή Διαθήκη είναι που αποκτούμε τη βασική μας γνώση για το πρόσωπο του Ιησού, αρμόζει να εξετάσουμε εάν αυτό το κείμενο είναι βάσιμο και ιστορικά ακριβές. Οι κριτικοί συχνά περιγράφουν τα Ευαγγέλια σαν κάποιον ευσεβή μύθο, ο οποίος δεν έχει καμιά ιστορική επάρκεια και είναι προορισμένος μόνο για σκοπούς προπαγάνδας. Ενώ όμως θεωρείται αποδεκτό ότι τα Ευαγγέλια δεν αποτελούν βιογραφία με την αυστηρή έννοια σύμφωνα με τους ορισμούς του 20ού αιώνα1, τα ακόλουθα γεγονότα προσδίδουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ιστορική ακρίβεια της Καινής Διαθήκης.

Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Οι αρχαιολόγοι που μελετούν αρχαίους πολιτισμούς, αποκαλύπτοντας ερείπια και εξετάζοντας αρχαίες κατασκευές, επιβεβαιώνουν με αυξανόμενη επιτυχία την ακρίβεια των Βιβλικών κειμένων. Η υποστήριξη των γραπτών του Λουκά από τον Σερ William Ramsey αποτελεί κλασικό παράδειγμα2. Τα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν στην πραγματικότητα αντιστρέψει τις γνώμες ενός αριθμού προηγούμενων σκεπτικιστών. Ανάμεσα σ’αυτούς είναι ο μελετητής Δρ William F. Albright, ο οποίος γράφει: “Ο υπέρμετρος σκεπτικισμός που έχει επιδειχθεί προς την Αγία Γραφή [από ορισμένες σχολές σκέψης] έχει αμφισβητηθεί σταδιακά. Η μια ανακάλυψη μετά την άλλη έχει αποδείξει την ακρίβεια πολυάριθμων λεπτομερειών.” Πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις συμπεριλαμβάνουν την Κολυμβήθρα της Βηθεσδά (Ιωάν.ε:2), καθώς και το “Λιθόστρωτον” (Ιωάν.ιθ:13). Η ύπαρξή τους αμφισβητούνταν μόλις λίγες δεκαετίες πριν. Επίσης, έχει προκύψει επιβεβαίωση για την ακρίβεια της τοποθεσίας της πηγής του Ιακώβ (Ιωάν. δ’ κεφάλαιο). Τέτοια ευρήματα έχουν κάνει πολλούς μελετητές να ανακαλέσουν τις προηγούμενες σκεπτικιστικές απόψεις τους, όσον αφορούσε στην ιστορικότητα του Τέταρτου Ευαγγελίου. Ο συγγραφέας του έχει επιδείξει μια ολοφάνερα βαθιά γνώση της Ιερουσαλήμ της εποχής του Ιησού, ακριβώς όπως θα περιμέναμε από τον Απόστολο Ιωάννη. Τέτοια λεπτομέρεια δεν θα ήταν προσιτή σε έναν συγγραφέα κάποιας μετέπειτα γενιάς, αφού η Ιερουσαλήμ ισοπεδώθηκε από τον Ρωμαϊκό στρατό του Τίτου, το 70 μ.Χ. Επίσης, η πρόσφατη ανάκτηση μιας Ρωμαϊκής απογραφής παρόμοιας με αυτήν στο Λουκ.β:1 και η ιστορική επιβεβαίωση του “συγχρονισμού” του3 στο Λουκ.γ:1, υπογραμμίζει την επιμέλεια που έδειξε ο Λουκάς κατά τη συγγραφή του Ευαγγελίου του (Λουκ.α:1-4). Οι κριτικοί του Ευαγγελίου του Λουκά συχνά καταφεύγουν σε αναπόδεικτες και υποκειμενικές απόψεις, αλλά δεν έχουν ανατρέψει τις ιστορικές επιβεβαιώσεις του Λουκά4. Κατ’επέκτασιν, τα άλλα δύο “Συνοπτικά”5 Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου, τα οποία δίνουν ουσιαστικά παρόμοια πορτρέτα για τη διακονία του Ιησού, είναι επίσης αξιόπιστες περιγραφές της ζωής του. Επιπροσθέτως, έξω από την Αγία Γραφή, αναφορά για τον Ιησού γίνεται και από τους κοντινούς του συγχρόνους. Εξω-Βιβλικοί και κοσμικοί συγγραφείς (πολλοί, μάλιστα, εχθρικοί), καταδεικνύουν την ύπαρξη του Ιησού, συμπεριλαμβανομένων των Ρωμαϊκών γραπτών του Τάκιτου, του Σουητώνιου, του Θάλλου και του Πλινίου, καθώς και των ιουδαϊκών γραπτών του Ιώσηπου και του Ταλμούδ. Ο Gary Habermas έχει παραθέσει ένα σύνολο 39 αρχαίων εξω-Βιβλικών πηγών, συμπεριλαμβάνοντας 17 μη Χριστιανικές, που δίνουν από έξω μαρτυρίες για την Καινή Διαθήκη, για πάνω από 100 λεπτομέρειες της ζωής, του θανάτου και της ανάστασης του Ιησού.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία μέσα στα ίδια τα κείμενα, τα οποία σηματοδοτούν τα τέσσερα Ευαγγέλια ως σοβαρή ιστορία κι όχι ως μύθο ή μυθιστορηματική προπαγάνδα. Συλλογιστείτε ότι οι συγγραφείς των Ευαγγελίων άφηναν ενίοτε να δημιουργηθεί μια άσχημη εντύπωση για τους μαθητές που ήταν οι πιο ηγετικές φυσιογνωμίες (Ματθ.ιδ:30, Μάρκ.θ:33, Λουκ.κβ:54). Παρατηρήστε επίσης ότι συμπεριελάμβαναν στα γραπτά τους και σκληρά λόγια του Ιησού, τα οποία στην πραγματικότητα προκαλούσαν αποτροπιασμό σε πολλούς ακροατές (Ματθ.κα:28, Λουκ.θ:23, Ιωάν.η:39). Ένα διακριτικό γνώρισμα των τεσσάρων Ευαγγελίων είναι ότι ο ονομαστός τους θησαυρός των Καλών Νέων, δεν εντοπίζεται απλά και μόνο επιφανειακά, αλλά είναι κρυμμένος πίσω από την πρόκληση (Μάρκ.η:34, Ιωάν.ιβ:25), καθώς και πίσω από την αυστηρή προειδοποίηση (Ματθ.κε:31). Τέτοια χαρακτηριστικά θα ήταν αντιπαραγωγικά για προπαγανδιστές. Η παρουσία τους στα Ευαγγέλια επιδεικνύει την προθυμία των ευαγγελιστών να πουν την αλήθεια, όσο κι αν αυτή μπορεί να προκαλέσει αμηχανία ή ενόχληση.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΑ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟ

Κάποιοι εκφράζουν ανησυχία ότι η Βίβλος μπορεί να έχει υποστεί αλλαγές από παλιά, μέσα στους αιώνες. Σ’αυτό το θέμα είναι που αφοσιώνονται οι Κριτικοί του Κειμένου. Έχουν ανακαλύψει ολόκληρα χειρόγραφα και τμήματα κάποιων άλλων, μέρος εκ των οποίων χρονολογείται στις αρχές του 2ου Αιώνα. Η Καινή Διαθήκη έχει κατά πολύ καλύτερη κειμενική υποστήριξη από αυτήν που έχουν τα έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ηροδότου ή του Τάκιτου6, των οποίων τα περιεχόμενα ουδείς αμφισβητεί σοβαρά. Επιπλέον, τα έγγραφα της Καινής Διαθήκης πάντα υπήρξαν και δημόσια και ευρέως διαδεδομένα. Έτσι, θα ήταν αδύνατο για οποιαδήποτε μερίδα ανθρώπων να αλλάξει ουσιωδώς τα περιεχόμενά τους, ακριβώς όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, για παράδειγμα, ως δημόσιο έγγραφο, δεν θα μπορούσε να έχει αλλοιωθεί από κάποιους μεμονωμένα, χωρίς να προσελκύσει την προσοχή και να προξενήσει τη δημόσια οργή. Ο Σερ Frederic Kenyon, πρώην Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, σχολιάζει: “Η ενδιάμεση απόσταση ανάμεσα στις χρονολογίες της πρωτότυπης σύνταξης [των κειμένων] και της παλιότερης σωζόμενης μαρτυρίας [δηλαδή, τα αρχαιότερά μας χειρόγραφα], γίνεται τόσο μικρή, ώστε να είναι αμελητέα και το τελευταίο υπόβαθρο για οποιαδήποτε αμφιβολία ότι οι Γραφές έχουν φτάσει ως εμάς σε σημαντικό βαθμό όπως γράφτηκαν, τώρα έχει απομακρυνθεί.” . Εν κατακλείδι, δεν είναι απαραίτητο να μεταχειρίζεται κάποιος την Καινή Διαθήκη “με το μαλακό” και να την υποστηρίζει ιδιαίτερα μέσω της Απολογητικής. Απλά αναγνωρίστε ότι υπόκειται στα ίδια ακριβώς ιστορικοκριτικά μέτρα αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι Κλασικοί ιστορικοί και στην κοσμική λογοτεχνία. Όταν η ίση μεταχείριση αφεθεί να ακολουθήσει την πορεία της, τα Ευαγγέλια περνούν την εξέταση με άριστα7.

Gary W. Jensen (Μετάφραση: Ε. Γ.)

Μετάφραση κατόπιν αδείας, του άρθρου DOES THE NEW TESTAMENT PROVIDE A RELIABLE HISTORY OF CHRIST’S LIFE? Provided by Eden Communications Copyright (c) 1998, All Rights Reserved. 
ΠΗΓΗ: JESUSPORTAL.GR


 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]  Ο  N.T. Wright του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, γράφει ότι τα τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια ταιριάζουν πράγματι μέσα στο ευρύτερο  λογοτεχνικό  στυλ  της  Ελληνιστικής  βιογραφίας.

[2]  Σερ William Ramsey – αφοσιωμένος  στο να  αμφισβητεί  τα  γραπτά  του  Λουκά,  αυτός ο εχθρικός μελετητής ταξίδεψε τον τελευταίο  αιώνα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο  γι’αυτόν  τον  σκοπό. Βρέθηκε  όμως  προ  εκπλήξεως,  όταν  ανακάλυψε  ότι  τα αρχαιολογικά του ευρήματα επιβεβαίωναν  την  πλήρη  ακρίβεια  των  εθίμων, των  τοποθεσιών και των κυβερνητικών τίτλων που είχε αναφέρει ο Λουκάς  (π.χ.: Πράξεις ις:35 : «στρατηγοί» & Πράξεις ιη:12 : «ανθύπατος»).  Αυτά  διέφεραν  πάρα  πολύ από περιοχή σε περιοχή. Ο Ramsey κατέληξε: «Οι μεγάλοι ιστορικοί είναι οι πιο θαυμάσιοι των συγγραφέων…  [Θεωρώ ότι  ο Λουκάς]  συγκαταλέγεται  ανάμεσα  στους  ιστορικούς  περιωπής.»  (σελ. 3-4).

[3]  «Συγχρονισμός»  σημαίνει  η  σύνδεση  άσχετων  μεταξύ  τους  γεγονότων  μέσα  σε  μια  μοναδική  χρονική  γραμμή.

[4]  Ο Sherwin-White  είναι ένας φημισμένος ιστορικός της Οξφόρδης, ο οποίος γράφει: «Είναι εκπληκτικό το ότι ενώ οι  ιστορικοί      της Ελλάδας και  της  Ρώμης  αυξάνουν σε  κύρος,  η  μελέτη του  20ού  αιώνα  των αφηγήσεων των Ευαγγελίων, ξεκινώντας  από  ένα  υλικό όχι λιγότερα υποσχόμενο, έχει πάρει μια τόσο  θλιβερή στροφή στις  αναπτύξεις  της  συμβατικής  κριτικής… Το ότι ο  βαθμός  επιβεβαίωσης  σε ελληνορωμαϊκούς όρους  είναι  μικρότερος  για τα  Ευαγγέλια από ό,τι  για [Το Βιβλίο των] Πράξεων,        οφείλεται … στις  διαφορές  στο  περιφερειακό  σκηνικό.  Αμέσως   μόλις  ο  Χριστός   εισέρχεται  στο  Ρωμαϊκό  περιβάλλον  της       Ιερουσαλήμ  [π.χ.: με τον Ηρώδη και τον Πόντιο Πιλάτο], ξεκινά  η  επιβεβαίωση. Για τις Πράξεις [που συνεγράφησαν από τον         Λουκά],  η  επιβεβαίωση  της  ιστορικότητας   είναι  συντριπτική.»  (σελ.107) .  

[5]  «Συνοπτικός»  σημαίνει  να  περιγράφει  κάποιος  τον  Ιησού  με  παρόμοιο  τρόπο  («σύν» = «μαζί» · «όψις» = «όραση»).

[6]  Η  πιο κοντινή αναφορά  που  έχουμε  για  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  καθενός  από  τους  αναφερθέντες  κοσμικούς  Κλασικούς συγγραφείς, είναι ανάμεσα στους  χρόνους από το 900 ώς το 1300.  Αντιθέτως, το «Απόσπασμα του John Ryland» της  Καινής Διαθήκης,  το  οποίο  περιέχει  το  Ιωάν.ιη:31-33,   χρονολογείται  πολύ  παλιότερα  και  μάλιστα από  το 115 μ.Χ. .  Ολόκληρα χειρόγραφα  της  Καινής  Διαθήκης  μπορούν  να  χρονολογηθούν  μέσα  στα  300  χρόνια  της  ολοκλήρωσής της.  Ουσιαστικά πλήρη   βιβλία  της   Καινής  Διαθήκης,  καθώς   και   εκτεταμένα  αποσπάσματα,  μπορούν  να   χρονολογηθούν  μέσα  στα  100     χρόνια  της αποπεράτωσής της.  Σχεδόν ολόκληρη η  Καινή Διαθήκη μπορεί να  βρεθεί σε παραθέσεις αποσπασμάτων από τους Χριστιανούς  συγγραφείς  των  πρώτων  χρόνων.

[7] Ο  στρατιωτικός  ιστορικός  C.  Sanders   αναφέρει   τρεις  δοκιμασίες  στο  γραπτό  του  Εισαγωγή  στη  Μελέτη  της  Αγγλικής Λογοτεχνικής  Ιστορίας  (Νέα Υόρκη: Macmillan, 1952, σελ.143).   Επίσης,  παρατίθενται  επτά  παράγοντες  από  τον  Behan McCullagh,  ως κριτήρια  για  την  έγκυρη ανάλυση των ιστορικών εγγράφωνΧρησιμοποιώντας αυτήν τη σειρά κριτηρίων, ο John Warwick  Montgomery κι ο William Lane Craig  αντίστοιχα, επαληθεύουν  ευθέως  τις περιγραφές  των  Ευαγγελίων για τη ζωή, τον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού. Ο διάσημος κλασικός ιστορικός της Οξφόρδης Michael Grant, γράφει: «Εάν εφαρμόσουμε τα  ίδια κριτήρια που θα εφαρμόζαμε και σε άλλες αρχαίες λογοτεχνικές πηγές, τα στοιχεία είναι στέρεα και αρκετά      αληθοφανή,  για  να  καταστήσουν  αναγκαίο  το  συμπέρασμα  ότι  ο  τάφος  όντως  βρέθηκε  άδειος.».  Κι ο Paul Meier  γράφει:  «Εάν εκτιμηθούν προσεκτικά και δίκαια όλες οι μαρτυρίες, είναι πράγματι βάσιμο, σύμφωνα με  τους κανόνες ιστορικής έρευνας, να συμπεράνουμε ότι [ο τάφος του Ιησού] ήταν πραγματικά άδειος… Και κανένα ίχνος μαρτυρίας δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί σε      λογοτεχνικές πηγές, επιγράμματα ή στην αρχαιολογία, που θα αναιρούσαν αυτήν τη δήλωση.».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *