Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΣΤΕΛΝΕ ΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ

-Του David McCann-

Αυτός ο λόγος για να πιστέψουμε την ύπαρξη Αρπαγής προ της Θλίψεως είναι κατά πολύ ο πιο επικίνδυνος. Έχει σχέση με τον αληθινό χαρακτήρα του ίδιου του Θεού. Πολλοί πιστοί, ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους έχω συζητήσει αυτό το θέμα προσωπικά, επιμένουν ότι ο δικός τους «Θεός» απλά δεν θα το επέτρεπε. Αυτό όμως που λένε, είναι μόνο το ότι ο Θεός τους δεν είναι ο Άγιος Θεός του Ισραήλ ούτε ο Βασιλεύς των Βασιλέων ή ο Κύριος των Κυρίων.

 Οι καλοβολεμένοι Χριστιανοί στη Δύση, απλά δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά είναι η Θλίψη. Παρακολουθήστε τις ειδήσεις και διαβάστε τις εφημερίδες. Στη Μέση Ανατολή υπάρχουν χώρες όπου θα σας βασανίσουν εάν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, ναι, ακόμα και σήμερα. Κι όμως, οι ευαγγελικές και πεντηκοστιανές Εκκλησίες επιμένουν ότι οι δύσκολοι καιροί απλά δεν είναι γι’ αυτές. Η απόλυτη και ασυμβίβαστη αλήθεια είναι ότι οι Χριστιανοί ΘΑ περάσουν δύσκολους καιρούς.

Ιωάν. ιζ:15 : «Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού.» [όλα τα εδάφια στο άρθρο αυτό, είναι από την Μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Ν.Βάμβα]

Πράξεις ιδ:22 : «...επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμμένωσιν εις την πίστιν και διδάσκοντες ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού

Μάρκ. ιγ:9 : «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς· διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εμού, προς μαρτυρίαν εις αυτούς

Ματθ. κδ:9 : «Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει· και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου

Ιωάν. ις:33 : «ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε· εγώ ενίκησα τον κόσμον

Ρωμ. η:35 : «Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;»

Α’ Θεσσαλον. γ:4 : «Διότι, ότε ήμεθα παρ’ υμίν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλλομεν να υποφέρωμεν θλίψεις, καθώς και έγεινε και εξεύρετε.»

Κοιτάζοντας στην ιστορία της Αγίας Γραφής, βλέπουμε ότι ο Θεός πάντοτε είχε το χέρι του πάνω στον λαό του, καθώς περνούσε ΜΕΣΑ από τη θλίψη. Ο Νώε πέρασε ΜΕΣΑ από τον κατακλυσμό. Η Κιβωτός δεν Άρπαξε τους ανθρώπους στον ουρανό, όπως το κάνουν να φαίνεται πολλοί οπαδοί της προ-της-Θλίψεως θεωρίας. Ο Δανιήλ πέρασε ΜΕΣΑ από τον λάκκο των Λεόντων και δεν Αρπάχθηκε έξω από αυτόν. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ κι ο Αβδέ-νεγώ πέρασαν ΜΕΣΑ από το πυρ και δεν Αρπάχθηκαν έξω από αυτό. Ο λαός του Θεού πέρασε ΜΕΣΑ από τις πληγές, όταν αυτές ξεχύνονταν πάνω στην Αίγυπτο και δεν Αρπάχθηκε έξω από αυτές.

Μετάφραση Διασκευή κατόπιν αδείας του άρθρου GOD WOULDN’T SEND ME THROUGH THE TRIBULATION.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *