ΙΣΡΑΗΛ: ΛΑΟΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ Ή ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ;

Ο λαός Ισραήλ έχει γίνει σημείο αντιλεγόμενο μεταξύ των ανθρώπων, στο διάβα των αιώνων. Μάλιστα, αυτό που επικρατεί στους περισσότερους ανθρώπους είναι μία εχθρική στάση απέναντί τους. Μειοψηφία είναι όσοι βλέπουν αυτόν τον λαό με συμπάθεια. Κι έτσι απορούμε: Είναι ευλογημένος ή καταραμένος απ’ τον Θεό; Είναι οι Εβραίοι κάποια μοχθηρή και σατανική ράτσα που σκοπό έχουν να κυβερνήσουν τον κόσμο; ΄Η απλά είναι ένας συνηθισμένος λαός όπως όλοι οι άλλοι; Μήπως ο Ισραήλ απορρίφθηκε οριστικά από τον Θεό, όταν απέρριψαν τον Μεσσία τους, τον Ιησού, και αντικαταστάθηκε πλέον από τον νέο Ισραήλ, την Εκκλησία; ΄Η αντίθετα, υπάρχει κάποιο σπουδαίο σχέδιο γι’ αυτόν στις έσχατες ημέρες; Ποιά είναι η αλήθεια για όλα αυτά; ΄Ηταν, είναι ή θα είναι στο μέλλον ο Εβραϊκός λαός, λαός του Θεού; Μήπως η επιστροφή του απ’ το 1948 στην γη του Ισραήλ, έχει να κάνει τίποτε με τις βιβλικές προφητείες; Τελικά, η ύπαρξη του λαού αυτού, μπορεί να δείξει αν υπάρχει ή όχι, Θεός, Δημιουργός του Σύμπαντος; ΄Ολα αυτά τα ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε στο άρθρο αυτό, με οδηγό μας την λογική, καθώς και την Βίβλο, τον Λόγο του Θεού.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ

Η ιστορία του λαού Ιαραήλ, ξεκινάει περίπου πριν 4000 χρόνια, με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, που πίστευε στον ΄Εναν και Μοναδικό Αληθινό Θεό, τον Γιάχουε. Ο Αβραάμ έλαβε τότε από τον Θεό μία ειδική υπόσχεση: “ θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος· και θα σε ευλογήσω, και θα μεγαλύνω το όνομά σου· και θα είσαι για ευλογία· και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν, και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται· και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές τής γης”. (Γένεση 12: 2-3).

Προσέξτε ότι ο Θεός υποσχέθηκε να δημιουργήσει έναν λαό που να ανήκει σε Αυτόν μέσω του Αβραάμ, και έβαλε την ευλογία και την κατάρα πάνω σε όλη την ανθρωπότητα, ανάλογα με την στάση της απέναντι στούς Ιουδαίους. Κι αυτό έχει αποδειχτεί αληθινό στην ιστορία της ανθρωπότητας. ΄Εθνη που είχαν θετική στάση απέναντι στούς Ιουδαίους, ευημέρησαν, όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, ενώ έθνη που τούς κακομεταχειρίστηκαν, υπέστησαν θεία ανταπόδοση, όπως η συντριβή και διαίρεση της χιτλερικής Γερμανίας εξαιτίας του Ολοκαυτώματος.
Αυτό δεν πρέπει βέβαια να παρανοηθεί -όπως κάνουν κάποιοι χριστιανοί- στο σημείο να φτάσουμε να υποστηρίζουμε τον λεγόμενο χριστιανικό Σιωνισμό ή το κοσμικό κράτος του Ισραήλ.

ΘΑ ΕΥΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ!

Η θεία υπόσχεση περιλαμβάνει και την αιτία που όποιος ευλογεί τον Ισραήλ θα ευλογείται και όποιος τον καταριέται θα είναι καταραμένος από τον Θεό: Το σχέδιο του Θεού είναι μέσω του σπέρματος του Αβραάμ, να ευλογήσει όλη την ανθρωπότητα, να ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Μια οικουμενική υπόσχεση, που μας ενδιαφέρει όλους! Και πώς θα ευλογηθούν όλα τα έθνη μέσω του Ισραήλ;

Με την Βασιλεία του Θεού επί της γης, που έχουν προφητεύσει όλοι οι προφήτες και κήρυξαν ο Ιησούς και οι μαθητές του: “Στις έσχατες ημέρες, τo βoυνό τoύ οίκου τού Kυρίoυ θα στηριχθεί επάνω στην κoρυφή των βoυνών, και θα υψωθεί υπεράνω των βoυνών· και όλα τα έθνη θα συρρέoυν σ’ αυτό, και πoλλoί λαoί, θα πάνε, και θα πoυν: Eλάτε, και ας ανέβoυμε στo βoυνό τoύ Kυρίoυ, στoν oίκo τoύ Θεoύ τoύ Iακώβ· και θα μας διδάξει τoύς δρόμoυς τoυ, και θα περπατήσoυμε στα μoνoπάτια τoυ. Eπειδή, από τη Σιών θα βγει νόμoς, και λόγoς Kυρίoυ από την Iερoυσαλήμ. και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει πoλλoύς λαoύς· και θα σφυρηλατήσoυν τις μάχαιρές τoυς σε υνία, και τις λόγχες τoυς σε δρεπάνια· δεν θα σηκώσoυν μάχαιρα, έθνoς ενάντια σε έθνoς, oύτε θα μάθoυν πλέoν τoν πόλεμoν”. -Ησαΐας 2: 2- 4.

Kαι ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν” – Αποκάλυψη 21:4.

Παγκόσμια ειρήνη, ενωμένη λατρεία του Θεού και ο τερματισμός όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, θα είναι μερικές μόνο από τις ευλογίες που θα φέρει στην ανθρωπότητα η βασιλεία του Θεού, που θα έχει ως κέντρο της, την γη, τον λαό και τις Γραφές του Ισραήλ!

΄Ομως και τώρα, οι Ιουδαίοι έχουν ευλογήσει πολλά έθνη. Οι Εβραίοι γιατροί, επιστήμονες (π.χ. Αϊνστάιν), καλλιτέχνες, επιχειρηματίες έχουν ευνοήσει πολλά έθνη με τις ικανότητές τους, μιας και είναι πολύ έξυπνοι και εργατικοί άνθρωποι. Αυτό το αποδεικνύει και το ακόλουθο ιστορικό γεγονός: Τον 15ο αιώνα, 250.000 Ιουδαίοι εξορίστηκαν από την Ισπανία με βασιλικό διάταγμα. Μόνο δύο Ιουδαίοι διατάχτηκαν να μείνουν: Ο βασιλικός γιατρός και ο υπουργός οικονομικών. Ο βασιλιάς της Ισπανίας προφανώς δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τα χρήματά του και την υγεία του!

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Ο Θεός αργότερα έδωσε στον Αβραάμ όταν βρισκόταν στη Χαναάν (τη σημερινή Παλαιστίνη) και μια άλλη υπόσχεση: “Σήκωσε τώρα τα μάτια σου ψηλά και δες από τον τόπο όπου είσαι, προς τα βορινά και τα μεσημβρινά, και τα ανατολικά και τα δυτικά· επειδή, ολόκληρη τη γη που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου, μέχρι τον αιώνα”– Γένεση 13: 14-15. Ο Θεός έδωσε την Παλαιστίνη για πάντα στον λαό Ισραήλ, κι όχι μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα!

Επίσης ο λαός Ισραήλ έγινε λαός του Θεού για πάντα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή: “΄Eπειδή, στερέωσες στoν εαυτό σoυ τoν λαό σoυ Iσραήλ, για να είναι λαός σου στον αιώνα· και εσύ, Kύριε, έγινες Θεός τoυς”– Β’ Σαμουήλ 7: 24.

Και η Γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί”– Ιωάννης 10: 35.

Συνεπώς ο Ισραήλ έχει λάβει ένα ακατάλυτο θεϊκό δικαίωμα κυριαρχίας πάνω στην γη της Παλαιστίνης. ΄Άλλωστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Γης είναι ο Θεός που την δημιούργησε: “Tου Kυρίoυ είναι η γη, και τo πλήρωμά της”– Ψαλμός 24:1.

Eγώ έκανα τη γη, τoν άνθρωπo, και τα ζώα πoυ είναι επάνω στo πρόσωπo της γης, με τη μεγάλη μoυ δύναμη, και με τoν απλωμένoν βραχίoνά μoυ· και την έδωσα σε όπoιoν ευδόκησα– Ιερεμίας 27: 5. Και η έκταση της γης που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα δώσει στούς απογόνους του είναι “από τον ποταμό τής Aιγύπτου μέχρι τον ποταμό τον μεγάλο, τον ποταμό Eυφράτη” (Γένεση 15: 7, 18). Η παραχώρηση της γης αυτής έγινε όχι τόσο λόγω της ευσέβειας του λαού Ισραήλ, αλλά περισσότερο λόγω της ασέβειας και βδελυκτής ειδωλολατρίας των λαών που κατοικούσαν στη Χαναάν ( δείτε Δευτερονόμιο 7:6-7, 9: 4-6).

΄Ομως, ήταν ο μόνος λαός της γης που λάτρευε τον αληθινό Θεό και είχε υψηλές ηθικές αρχές, χάρη στην Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν μεροληπτούσε υπέρ του Ισραήλ. Κι έτσι, μόνο όσο υπάκουαν στις εντολές του Θεού ευλογούνταν και είχαν νίκες σε βάρος των εχθρών τους. Αντίθετα, όταν αποστατούσαν από τον αληθινό Θεό, είχαν στρατιωτικές ήττες ή και κατακτούνταν από άλλα έθνη, όπως έγινε με τους Ασσύριους και τους Βαβυλώνιους τον 8ο και 6ο π.Χ. αιώνα.

Η ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η Βίβλος αποδεικνύεται αξιόπιστη, διότι προφήτεψε τους διωγμούς του Εβραϊκού λαού και τον αντισημιτισμό: “Aλλά, αν δεν υπακούσεις στη φωνή τού Kυρίου τού Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του, και τα διατάγματά του, που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες αυτές θάρθουν επάνω σου, και θα σε βρουν…. Kαι θα είσαι σε έκπληξη, σε παροιμία και σε περίγελο ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε φέρει ο Kύριος… ο Kύριος θα ευφρανθεί σε σας, στο να σας εξαλείψει, και να σας καταστρέψει· και θα αρπαχθείτε από τη γη, όπου πηγαίνετε να την κληρονομήσετε. Kαι ο Kύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μία άκρη τής γης μέχρι την άλλη άκρη τής γης….Aλλά, και ανάμεσα στα έθνη αυτά, δεν θα βρεις ανάπαυση ούτε θα έχει στάση το πέλμα τού ποδιού σου· αλλά ο Kύριος θα σου δώσει εκεί καρδιά που τρέμει, και μάτια που μαραίνονται και ψυχή που λιώνει. Kαι η ζωή σου θα είναι μπροστά σου σε αμφιβολία20 και θα φοβάσαι νύχτα και ημέρα, και δεν θα έχεις ασφάλεια στη ζωή σου” -Δευτερονόμιο 28: 15, 37, 63-66.

Πράγματι, μεγάλα ήταν τα βάσανα του Εβραϊκού λαού, τα τελευταία 2000 χρόνια. Τούς δίωκαν αρχικά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κι έπειτα η μια μετά την άλλη, “χριστιανική” χώρα με την αιτιολογία πως είναι οι δολοφόνοι του Χριστού! Ξεχνώντας πως στην θανάτωση του Ιησού συμμετείχαν “πλήθος Eθνικών και Ιουδαίων” σύμφωνα με τον απόστολο Πέτρο (Πράξεις 2: 27), κι όχι μόνο Εβραίοι και φυσικά δεν ήταν παρά μία μειοψηφία του εβραϊκού λαού, αυτοί που πήραν τη καταδικαστική απόφαση: ήταν κάποιοι άρχοντες, αρχιερείς, Ηρωδιανοί συνεργάτες των Ρωμαίων, δηλ. το πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο, και όχι ο λαός στο σύνολό του, ο οποίος ήταν ευνοϊκά διακείμενος, και πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Ιησού.

΄Ετσι, λοιπόν, οι Ιουδαίοι περιπλανιούνταν από χώρα σε χώρα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας. Το αποκορύφωμα της συγκεκριμένης προφητείας ήταν το Ολοκαύτωμα. Εκείνη η χρονική περίοδος ήταν η χειρότερη που είχε περάσει ποτέ ο Ιουδαϊκός λαός. Ο τρόμος και η αμφιβολία για την ίδια τους την ύπαρξη ήταν καθημερινή εμπειρία του λαού του Αβραάμ κάτω από τη ναζιστική κυριαρχία στην Ευρώπη. ΄Ομως παρ’ όλ’ αυτά, ο Ισραήλ επιβίωσε!

Επιβίωσε ακόμη και έπειτα από την σατανική ναζιστική λαίλαπα που ξέσπασε εναντίον του! Ο Θεός είχε υποσχεθεί: “Και αν κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπoυ σε διασκόρπισα, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια– Ιερεμίας 30: 11.

Η ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!

Κι ο λαός Ισραήλ όχι μόνον επιβίωσε, παρ’ όλη την εχθρότητα και τους διωγμούς των εθνών εναντίον του, εδώ και 2000 χρόνια, αλλά και επέστρεψε στην γη των πατέρων του, στην Παλαιστίνη! ΄Ενα συγκλονιστικό γεγονός που έγινε για να εκπληρώσει πλήθος βιβλικών προφητειών! Η Αγία Γραφή έχει προφητεύσει πριν από 2500 χρόνια αυτό το γεγονός! Κάτι που πρέπει να κάνει και τους πιο σκεπτικιστές να δεχτούν ότι η Βίβλος δεν είναι απλά κάποια συλλογή θρύλων, αλλά ο αξιόπιστος και αλάθητος Λόγος του Θεού! Να μερικά σχετικά εδάφια: “Θα τoυς φέρω από τη γη τoύ βoρρά, και θα τoυς συγκεντρώσω από τα έσχατα της γης,….Aκoύστε, έθνη, τoν λόγo τoύ Kυρίoυ, και να αναγγείλετε στα νησιά πoυ είναι μακριά, και να πείτε: Aυτός πoυ διασκόρπισε τoν Iσραήλ, θα τoν συγκεντρώσει, και θα τoν φυλάξει, όπως o ποιμένας τo ποίμνιό τoυ”. (Ιερεμίας 31: 8-10). “Kαι θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τoύ Ioύδα και την αιχμαλωσία τoύ Iσραήλ, και θα τoυς oικoδoμήσω όπως πρoηγoύμενα”. (Ιερεμίας 33:7). “Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα κατοικήσουν… θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σ’ αυτούς, λέει ο Kύριος ο Θεός σου. (Αμώς 9: 14-15).

Και η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, δεν είναι λόγω κάποιας μαζικής μετάνοιας του λαού Ισραήλ, αλλά λόγω του ονόματός Του: “Γι’ αυτό, να πεις στον οίκο Iσραήλ: Έτσι λέει ο Kύριος ο Θεός: Eγώ δεν το κάνω αυτό για σας, οίκος Iσραήλ, αλλά για το άγιο όνομά μου, που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη, στα οποία ήρθατε. Kαι θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα, που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους· και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Kύριος, λέει ο Kύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε σας μπροστά στα μάτια τους. Eπειδή, θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη, και θα σας συγκεντρώσω από όλους τούς τόπους, και θα σας φέρω στη γη σας. (Ιεζεκιήλ 36:22-24). ΄Ετσι, στην πραγματικότητα ο λαός Ισραήλ στέκεται ως ζωντανός μάρτυρας του αληθινού Θεού προς τον υπόλοιπο κόσμο (δείτε Ησαΐας 43: 5-12, 45: 21-22). Ο διασκορπισμός του, η επιβίωσή του και η επιστροφή του στην χώρα των πατέρων του δίνουν ισχυρή μαρτυρία πως ο Γιάχουε (το θείο όνομα στην Εβραϊκή), είναι ζωντανός κι ο μόνος αληθινός Θεός, και πως η Βίβλος είναι πράγματι αληθινή και θεόπνευστη.

ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η σύγχρονη ιστορία του Ισραήλ δείχνει ξεκάθαρα το θεϊκό σχέδιο για αυτό. Διότι στον αιώνα μας, πέντε συνασπισμένα Αραβικά κράτη με συνολικό πληθυσμό 100 εκατομμύρια και υπέρτερο στρατιωτικό εξοπλισμό, προσπάθησαν τέσσερις φορές να εξαφανίσουν το Ισραήλ που είχε μόλις 3 εκατομμύρια πληθυσμό, κι όχι μόνο απέτυχαν να το νικήσουν, αλλά χάσανε και μεγάλα τμήματα των εδαφών τους (π.χ. χερσόνησο του Σινά, Δυτική ΄Οχθη του Ιορδάνη, Υψίπεδα του Γκολάν, Λωρίδα της Γάζας από Αίγυπτο, Ιορδανία και Συρία)! Και κατάφερε το Ισραήλ να νικήσει όλες τις φορές τους επιτιθέμενους ΄Αραβες εχθρούς του, ενάντια σε κάθε λογική πιθανότητα! Και πέτυχε να επιβιώσει και να επιστρέψει στη γη του, χάρη στον Θεό, ο οποίος στον αιώνα μας έστρεψε την πρόνοιά Του σ’ αυτόν τον λαό για να αρχίσει να εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του και να αποδείξει στα έθνη ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός! Σε μια εποχή απιστίας, άρνησης και υποτίμησης της Βίβλου.

Ο Ισραήλ ακόμη κι αν υπέστη μακρόχρονες και σοβαρές τιμωρίες, λόγω αποτυχίας του να συμμορφωθεί στις θείες εντολές και να αναγνωρίσει τον Μεσσία Του, τον Ιησού, αυτό δεν είναι λόγος να υποθέσουμε ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει οριστικά, αυτούς που τιμωρεί. Μάλιστα, στον Ισραήλ αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή: “AKOYΣTE τούτον τον λόγο τού Kυρίου, που ο Kύριος μίλησε εναντίον σας, γιοι Iσραήλ, Eσάς μόνον γνώρισα από όλα τα γένη τής γης· γι’ αυτό, θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες (Αμώς 3:1-2).

Η αποκατάσταση του κράτους του Ισραήλ στην εποχή μας είναι σημείο που προηγείται της Β’ Παρουσίας του Κυρίου Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός θα έλθει και θα βασιλέψει στη Γη καθώς θα αναλάβει τον ιουδαϊκό θρόνο του Δαβίδ που έχει κληρονομήσει ως ο Μεσσίας (Λουκάς 1:32 σύγκρινε με Ιεζεκιήλ 21:26-27). Αλλά για να αναλάβει τον θρόνο του Δαβίδ, προϋποθέτει να έχει επανιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ. Κι αυτό έγινε με θαυμαστό τρόπο!


ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΠΙ ΕΣΔΡΑ ΚΑΙ ΝΕΕΜΙΑ

Μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι υποσχέσεις αποκατάστασης του Ισραήλ, εκπληρώθηκαν μετά την επιστροφή τους από την Βαβυλώνα, στις μέρες του ΄Εσδρα και του Νεεμία. Αυτό δεν είναι σωστό γιατί π.χ. στον Ιεζεκιήλ 37:24 λέει ότι ο Ισραήλ κι ο Ιούδας θα κατοικούσαν μαζί με έναν ποιμένα, τον Δαβίδ, είτε κατά γράμμα, ή αντιτυπικά. Αυτό βέβαια δεν έγινε μετά την επιστροφή από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Ούτε ο λαός του βορείου βασιλείου επέστρεψε, αλλά ούτε και ο Δαβίδ αναστήθηκε για να γίνει βασιλιάς τους. Αυτό δείχνει ότι οι προφητείες ήταν για μελλοντική εκπλήρωση. Ακόμη, οι προφητείες αυτές (δείτε τα πιο πάνω εδάφια για την επιστροφή του Ισραήλ) θα εκπληρώνονταν όταν ο Ισραήλ θα ήταν διασκορπισμένος σε όλα τα έθνη, κι όχι όταν απλά ήταν εξορισμένοι στην Βαβυλώνα. Εκείνη ήταν επιστροφή από μία χώρα, κι όχι από τα πέρατα της γης!

ΔΕΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει πως οι υποσχέσεις του Θεού δόθηκαν στον Ισραήλ κι ότι εξακολουθούν να ισχύουν προς τον λαό αυτό! Διαβάζουμε τα εξής: “Eπειδή, ευχόμουν εγώ ο ίδιος να είμαι ανάθεμα από τον Xριστό χάρη των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα· που είναι Iσραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία, και η δόξα, και οι διαθήκες, και η νομοθεσία, και η λατρεία, και οι υποσχέσειςΣύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια(Ρωμαίους 9:3-4, 11: 28-29).

Με σαφήνεια δηλώνει ο απόστολος Παύλος πως

α) ο Θεός τις υποσχέσεις του τις έδωσε στον Ισραήλ κι όχι στην Εκκλησία, και

β) ότι τις υποσχέσεις του δεν τις παίρνει πίσω, αλλά αντίθετα εξακολουθούν να ισχύουν προς τον λαό αυτό για χάρη των προγόνων τους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Συνεπώς η αντικαταστατική θεολογία είναι μία πλάνη, της οποίας αρχικός καρπός ήταν η περιφρόνηση και η υπεροψία των Χριστιανών προς τους Εβραίους, και τελικός καρπός ήταν το ναζιστικό Ολοκαύτωμα.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΙΣΡΑΗΛ;

Στην πραγματικότητα η Εκκλησία, η οποία είναι το σύνολο των αληθινών μαθητών του Μεσσία Ιησού, δεν αντικατέστησαν το Ισραήλ, αλλά αντίθετα μπολιάστηκαν στην “καλλιελαία” του Ισραήλ και έτσι συμμετέχουν στην πλούσια ρίζα της πίστης των Ιουδαίων πατριαρχών: “αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ δε, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ’ αυτά, και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος τού ήμερου ελιόδεντρου, μη καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών· αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα (Ρωμαίους 11: 17-18). Επίσης:
εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Xριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία τού Iσραήλ, και ξένοι από τις διαθήκες τής υπόσχεσης, μη έχοντας ελπίδα, και ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό” -Εφεσίους 2:12).
Οι μη Ιουδαίοι πιστοί στον Εβραίο Μεσσία Ιησού, πνευματικά προστέθηκαν στον λαό Ισραήλ κι έτσι μπορούν και αυτοί να απολαύσουν τις υποσχέσεις και ευλογίες που έχει ο Θεός για όσους ανήκουν στον λαό Ισραήλ και τηρούν τον νόμο Του και τις εντολές Του. Αρχικά και βασικά οι θείες υποσχέσεις αφορούν τον λαό Ισραήλ και μόνο κατά χάρη σε αυτές, μπορούν να συμμετάσχουν και οι Εθνικοί δεχόμενοι ευλογίες στην ατομική και οικογενειακή τους ζωή καθώς υπακούουν στις βιβλικές εντολές και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό.

Οι εθνικοί πιστοί στον Ιησού είμαστε πνευματικά παιδιά του Αβραάμ και συμμέτοχοι στις υποσχέσεις που έγιναν προς αυτόν (Ρωμαίους 3:29). Και γι αυτό θα βασιλέψουμε πάνω στη Γη όταν επιστρέψει ο Μεσσίας Ιησούς ως παιδιά του Αβραάμ, διότι πρόκειται να κληρονομήσουμε τον κόσμο:
Eπειδή, η υπόσχεση προς τον Aβραάμ ή προς το σπέρμα του, ότι επρόκειτο να είναι κληρονόμος τού κόσμου, δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη” (ΓΑΛΑΤΕΣ 4:13).

Είναι ολοφάνερο λοιπόν, πως ο λαός Ισραήλ έχει σημαντικό ρόλο στον σκοπό του Θεού παρότι είναι σε απιστία. Η Γραφή μιλάει ότι θα επιστρέψουν στον Θεό και τον Μεσσία Του στο όχι πολύ μακρινό μέλλον (Ζαχαρίας 12:10). Θα ξαναγίνει στην βασιλεία του Θεού ο ευλογημένος λαός του Θεού και η τωρινή επιστροφή του και διατήρησή του στην Παλαιστίνη παρ’ όλες τις αντιξοότητες, είναι απόδειξη του σχεδίου του Θεού και της αξιοπιστίας της Βίβλου, η οποία τα έχει προφητεύσει όλα αυτά.

Θα πιστέψεις στην θεία προέλευση της Αγίας Γραφής; Θα αναγνωρίσεις ότι πίσω από τα κείμενα της Βίβλου κρύβεται ο αληθινός Θεός, ο Δημιουργός σου; Πάρε την απόφαση να αλλάξεις πορεία στην ζωή σου και να υπακούσεις το θεόπνευστο μήνυμα που ο Θεός δίνει μέσω των Ιερών Γραφών: “Ο ΓΙΑΧΟΥΕ είναι Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός και βασιλιάς αιώνιος” (Ιερεμίας 10: 10).

Μανώλης Καλομοίρης

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999). Δημοσιεύεται τώρα με κάποιες τροποποιήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *