Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Εχει ενδιαφέρον να μάθουμε τη στάση που είχαν οι χριστιανοί του 2ου αιώνα, δηλαδή μόλις μία γενιά μετά το θάνατο των Αποστόλων, στο θέμα της στράτευσης. Άραγε ποιά ήταν;

Την απάντηση μας την δίνουν τρεις αρχαίοι χριστιανοί Απολογητές: ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, ο Τερτυλλιανός και ο Ωριγένης. Αξιοσημείωτο είναι πως, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, δεν εκφράζουν μόνο την προσωπική τους άποψη, αλλά και τη γενική στάση των πιστών του 2ου αι. Ο Ιουστίνος γράφει σχετικά: “Οι άλλοτε αλληλοφόνοι όχι μόνο δεν πολεμούμε τούς εχθρούς, αλλά πεθαίνουμε ευχαρίστως ομολογώντας τον Χριστό για να μην ψευστούμε και εξαπατήσουμε τούς εξεταστές μας(ΑΠΟΛΟΓΙΑ Α, κεφ.39). Και αλλού:Και εμείς, οι γεμάτοι πόλεμο και αλληλοφονία και κάθε κακία, μεταβάλαμε σε όλη τη γη τα πολεμικά όργανα, τις μάχαιρες, σε άροτρα και τις λόγχες σε γεωργικά εργαλεία (ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ 110:3).

Σύμφωνα με το βιβλίο “ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ” του (Μητροπολίτη Σιατίστης) Αντωνίου Κόμπου , ο Τερτυλλιανός στο έργο του DE CORONA λέει ότι “η επιτέλεσις της στρατιωτικής υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστος προς την χριστιανικήν πίστιν”. Στο έργο του DE IDOLOLATRIA διδάσκει ότι δεν αρκεί η αποφυγή της λατρείας των ειδώλων, αλλ’ ότι παρά των Χριστιανών απαιτείται η αποφυγή παροχής πάσης πολιτικής και στρατιωτικής υπηρεσίας. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι ο Ωριγένης στο ΚΑΤΑ ΚΕΛΣΟΥ (8: LXXIII), ευρίσκει ορθήν την έναντι του κράτους παρά των τότε Χριστιανών τηρουμένην στάσιν εις το ζήτημα της μη παροχής των στρατιωτικών των υπηρεσιών εις την … Πολιτείαν. Οι Χριστιανοί εκείνοι … ηρνούντο απολύτως να μετάσχουν εις … πολέμους … δια το ότι θα ευρίσκοντο εις την αδήριτον ανάγκην να παραβιάσουν την εντολήν του Θεού “ου φονεύσεις” της άνευ όρων αγάπης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *