ΑΠΟΚΡΙΕΣ: Είναι σωστό ο Χριστιανός να παίρνει μέρος στο Καρναβάλι;

Η γιορτή του Καρναβαλιού έχει καθαρά ειδωλολατρικές ρίζες που προέρχονται από αρχαίες ειδωλολατρικές γιορτές με τις θεοποιήσεις διαφόρων ζώων, τα μεθύσια, τα όργια, κλπ. Το Ελληνικό Καρναβάλι λέγεται ότι προέρχεται κυρίως από τις γιορτές προς τιμή στο “θεό” Διόνυσο. Οι περισσότερες Χριστιανικές Ομολογίες είναι ενάντιες στην γιορτή αυτή. Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι ένας συνειδητός Χριστιανός που θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας μια αγία και ενάρετη ζωή δεν μπορεί να παίρνει μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις. Οι μεταμφιέσεις, τα μεθύσια, κλπ. που συνοδεύουν την εορτή αυτή δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα του Χριστιανού.

Ο λόγος που οι εορταστικές εκδηλώσεις του Καρναβαλιού δεν ταιριάζουν στη Χριστιανική ζωή είναι πολλοί, μεταξύ των λόγων αυτών είναι:

  • οι μεταμφιέσεις (π.χ. “Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθή στολήν γυναικός·επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου” Δευτ.22:5),
  • τα μεθύσια (π.χ. “Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία” Εφες.5:18),
  • αλλά κυρίως η ειδωλολατρική καταβολή της εορτής (π.χ. “Διά τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας” Α’ Κορ.10:14).

Η Γραφή είναι ξεκάθαρη:

  • Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία” (Κολ.3:5).
  • Ο Απόστολος γράφει, “Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ’ ο Χριστός ζη εν εμοί· καθ’ ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού” (Γαλ.2:20).

Η χαρά του Χριστιανού είναι αληθινή και μεγάλη, ο Χριστιανός δεν χρειάζεται να μεθά, να μεταμφιέζεται, κλπ. για να χαρεί, “Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος” (Γαλ.5:22-23). “Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω·” (Ρωμ.14:17).

Αυτή είναι η άποψή μας και χαιρόμαστε που συμφωνούν μαζί μας στο σημείο αυτό σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί των διαφόρων δογμάτων και ομολογιών. Δεν θα έπαιρνα ποτέ μέρος σε εορταστικές εκδηλώσεις όπου οι άνθρωποι μεθάνε, ντύνονται ακόμη και διάβολοι, κλπ.

Θεμιστοκλής Παπαϊωάννου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *