ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ;

-του Don Batten-

Στο 2ο κεφάλαιο της Γένεσης η σειρά της δημιουργίας φαίνεται να είναι διαφορετική από αυτή στο 1ο κεφάλαιο, με τα ζώα να δημιουργούνται (2: 19) μετά από τον Αδάμ (2: 7). Η Βίβλος δεν αντιφάσκει εδώ;

Μεταξύ της δημιουργίας του Αδάμ και της δημιουργίας της Εύας, η Αγία Γραφή –Μετάφραση Βάμβα λέει (Γένεση 2:19) «Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού». Επιφανειακά, αυτό φαίνεται να λέει ότι τα ζώα και τα πουλιά δημιουργήθηκαν μεταξύ του Αδάμ και της Εύας. Εντούτοις, οι Εβραίοι μελετητές προφανώς δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση με την αφήγηση στο κεφάλαιο 1, όπου ο Αδάμ και η Εύα μαζί δημιουργήθηκαν μετά από τα ζώα και τα πουλιά (Γένεση 1:23-25). Γιατί είναι αυτό; Επειδή στα εβραϊκά ο ακριβής χρόνος ενός ρήματος καθορίζεται από τα συμφραζόμενα. Είναι σαφές από το κεφάλαιο 1 ότι τα ζώα και τα πουλιά δημιουργήθηκαν πριν τον Αδάμ, ώστε οι Εβραίοι μελετητές έχουν καταλάβει ότι το ρήμα «έπλασε» στη Γένεση 2:19 να σημαίνει «είχε πλάσει» ή «έχοντας πλάσει». Εάν μεταφράσουμε το εδάφιο 19 ως εξής, «Ο Κύριος είχε πλάσει από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού…», η προφανής διαφωνία με τη Γένεση 1 εξαφανίζεται εντελώς.

Η ερώτηση προέρχεται επίσης από τη λανθασμένη υπόθεση ότι το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης είναι απλώς μια διαφορετική αφήγηση της δημιουργίας από αυτή στο κεφάλαιο 1. Πρέπει να είναι εμφανές ότι το κεφάλαιο 2 δεν είναι απλώς «μια άλλη» αφήγηση της δημιουργίας, επειδή το κεφάλαιο 2 δεν λέει τίποτα για τη δημιουργία των ουρανών και της γης, της ατμόσφαιρας, των θαλασσών, του εδάφους, του ήλιου, των αστεριών, του φεγγαριού, των πλασμάτων της θάλασσας, κ.λπ.

Το κεφάλαιο 2 αναφέρει μόνο πράγματα άμεσα σχετικά με τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας και τη ζωή τους στον κήπο που ο Θεός προετοίμασε ειδικά για αυτούς. Το κεφάλαιο 1 μπορεί να γίνει κατανοητό ως η δημιουργία από την προοπτική του Θεού, είναι «η μεγάλη εικόνα», μια επισκόπηση του συνόλου. Το κεφάλαιο 2 βλέπει τις σημαντικότερες πτυχές από την ανθρώπινη προοπτική.

Η Γένεση 2:4 λέει, «Αύτη είναι η γένεσις του ουρανού και της γης, ότε εκτίσθησαν αυτά, καθ’ ην ημέραν εποίησε Κύριος ο Θεός γην και ουρανόν». Αυτό σημειώνει μια διακοπή με το κεφάλαιο 1. Αυτή η φρασεολογία εμφανίζεται έπειτα στη Γένεση 5:1, όπου διαβάζουμε ότι «Τούτο είναι το βιβλίον της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθ’ ην ημέραν εποίησεν ο Θεός τον Αδάμ». Η «γενεαλογία» είναι μια μετάφραση της εβραϊκής λέξηςtoledoth, που σημαίνει «την προέλευση» ή «την καταγραφή της προέλευσης». Προσδιορίζει μια αφήγηση ή μια αναφορά των γεγονότων. Η φράση χρησιμοποιήθηκε προφανώς στο τέλος κάθε τμήματος της Γένεσης, αναγνωρίζοντας τον πατριάρχη (Αδάμ, Νώε, γιούς του Νώε, Σημ, κ.λπ.) στον οποίο πρωταρχικά αναφέρεται, και ενδεχομένως σε όποιον ήταν αρμόδιος για την καταγραφή. Υπάρχουν 10 τέτοια τμήματα στη Γένεση.

Κάθε αναφορά ήταν πιθανώς αρχικά μια πινακίδα από πέτρα ή άργιλο. Δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να προσδιορίζεται με την αφήγηση της δημιουργίας του ουρανού και της γης (Γένεση 1:1-2:4), επειδή αναφέρεται πρώτιστα στην δημιουργία ολόκληρου του σύμπαντος, όχι οποιουδήποτε προσώπου συγκεκριμένα (παραδείγματος χάριν, ο Αδάμ και η Εύα δεν αναφέρονται ονομαστικά). Επίσης, μόνο ο Θεός ήξερε τα γεγονότα της δημιουργίας, έτσι ο Θεός έπρεπε να το αποκαλύψει αυτό, ενδεχομένως στον Αδάμ που την κατέγραψε. Ο Μωυσής, ως «συντάκτης» της Γένεσης, ενέργησε ως συνθέτης και επιμελητής των διάφορων τμημάτων, προσθέτοντας επεξηγηματικές σημειώσεις κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τα toledoths αναγνωρίζουν τιςπηγές των ιστορικών αναφορών που ο Μωυσής χρησιμοποίησε. Αυτή η κατανόηση υπογραμμίζει την ιστορική φύση της Γένεσης και την θέση της ως ιστορία αυτοπτών μαρτύρων, αντίθετα προς τη νεκρή «υπόθεση των πηγών (JEDP)[1]» που ακόμα διδάσκεται σε πολλά Βιβλικά Κολέγια και Θεολογικές Σχολές.

Οι διαφορές στις δηλώσεις των toledoth της Γένεσης 1:4 και 5:1 βεβαιώνουν ότι το κεφάλαιο 1 είναι η επισκόπηση της καταγραφής της δημιουργίας του «ουρανού και της γης» (1: 4) – όπου όσο το κεφάλαιο 2 αφορά τον Αδάμ και την Εύα, είναι η λεπτομερή διήγηση της δημιουργίας του Αδάμ της Εύας (5:1,2). Η διατύπωση στο 2:4 επίσης προτείνει τη μετατόπιση στην έμφαση: στο πρώτο μέρος του εδαφίου είναι «ο ουρανός και η γη» όπου στο τέλος του εδαφίου είναι «η γη και ο ουρανός». Οι μελετητές σκέφτονται ότι το πρώτο μέρος του εδαφίου θα ήταν στο τέλος μιας πινακίδας αργίλου ή πέτρας που καταγράφει την προέλευση του κόσμου και το τελευταίο μέρος του εδαφίου ήταν στην αρχή μιας δεύτερης πινακίδας που περιέχει την αφήγηση των γεγονότων στη γη τα οποία αναφέρονται ιδιαίτερα στον Αδάμ και την Εύα (Γένεση 2:4β – 5: 1α). 

Ας εφαρμόσουμε αυτήν την κατανόηση σε μια άλλη αντίρρηση: μερικοί βλέπουνε επίσης ένα πρόβλημα με τα φυτά και τα χόρτα στη Γένεση 2:5 και τα δέντρα στη Γένεση 2:9. Ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η Γένεση 2 εστιάζει σε ζητήματα άμεσης σπουδαιότητας στον Αδάμ και την Εύα, όχι στην δημιουργία γενικά. Παρατηρήστε ότι τα φυτά και τα χόρτα περιγράφονται ως «του αγρού» στο κεφάλαιο 2 της Γένεσης (σύγκρινε με 1:12) και χρειάζονται έναν άνθρωπο για να τα καλλιεργεί (2: 5). Αυτά είναι σαφώς καλλιεργημένα φυτά, όχι μόνο φυτά γενικά. Επίσης, τα δέντρα (2: 9) είναι μόνο δέντρα που φυτεύονται στον κήπο, όχι δέντρα γενικά.

Η Γένεση γράφτηκε όπως πολλές ιστορικές αφηγήσεις, πρώτα με μια επισκόπηση ή μια περίληψη των γεγονότων που καταλήγει στα γεγονότα του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, που ακολουθείται από μια λεπτομερή αφήγηση η οποία ανακεφαλαιώνει συχνά τα σχετικά γεγονότα στην επισκόπηση με περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γένεση 1, η «μεγάλη εικόνα», ενδιαφέρεται σαφώς για την σειρά των γεγονότων. Τα γεγονότα είναι σε χρονολογική σειρά, με την ημέρα 1, την ημέρα 2, το απόγευμα και το πρωί, κ.λπ. Η τάξη των γεγονότων δεν είναι το σημαντικότερο ενδιαφέρον της Γένεσης 2. Στην ανακεφαλαίωση, τα γεγονότα δεν αναφέρονται απαραιτήτως κατά τη χρονολογική σειρά, αλλά στη σειρά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τον εστιασμό της αφήγησης. Παραδείγματος χάριν, τα ζώα αναφέρονται στο εδάφιο 19, μετά την δημιουργία του Αδάμ, επειδή ήταν αφότου δημιουργήθηκε ο Αδάμ που παρουσιάστηκε στα ζώα, κι όχι ότι δημιουργήθηκαν μετά από τον Αδάμ.

Τα κεφάλαια 1 και 2 της Γένεσης δεν είναι επομένως χωριστές αντιφατικές διηγήσεις της δημιουργίας. Το κεφάλαιο 1 είναι η «μεγάλη εικόνα» και το κεφάλαιο 2 είναι μια πιο λεπτομερή διήγηση της δημιουργίας του Αδάμ και της Εύας και της έκτης ημέρας της δημιουργίας.

Ο τελευταίος λόγος σε αυτό το θέμα, εντούτοις, πρέπει πραγματικά να δοθεί στον Κύριο Ιησού Χριστό τον ίδιο.Στο κεφάλαιο 19 του Ματθαίου, στα εδάφια 4 και 5, ο Κύριος εξετάζει το θέμα του γάμου, και λέει: «Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ’ αρχής άρσεν και θήλυ έπλασεν αυτούς και είπεν, Ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν;». Παρατηρήστε πώς ακριβώς στην ίδια δήλωση, ο Ιησούς αναφέρεται μαζί στην Γένεση 1 (εδάφιο 27β: «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς») και Γένεση 2 (εδάφιο 24: «Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού· και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν.»). Προφανώς, με το να συνδυάσει και τις δύο αφηγήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν τις θεώρησε σαν χωριστές, αντιφατικές διηγήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Charles Taylor, Who wrote Genesis?Are the toledoths colophons?Creation Technical Journal 8(2): 204-211, 1994.

(Μετάφραση κατόπιν αδείας της CREATION MINISTRIES INTERNATIONAL του άρθρου “GENESIS CONTRADICTIONS?” από το περιοδικό CREATION No18, September-November 1996. Ιστοσελίδα : http://www.creationontheweb.com/content/view/881/)


[1] Σημείωση Ερευνητή: Η θεωρία αυτή αρνείται τον Μωυσή ως συγγραφέα της Πεντατεύχου και στη θέση του έχει βάλει τους άγνωστους…Γιαχβιστή, Ελωχιμιστή, Ιερατικό, Δευτερονομιστή (ΓΕΙΔ). Δείτε το άρθρο του Rusell Grigg  «Είναι ο Μωυσής ο πραγματικός συγγραφέας της Γένεσης;»

One thought on “ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *